Najczęstsze błędy w budowie instalacji kanalizacyjnej w domu: Jak ich uniknąć?

| Zaktualizowany: w trakcie budowy

Budowa instalacji kanalizacyjnej w domu jest jednym z kluczowych elementów procesu budowlanego. Poprawne wykonanie tej instalacji jest niezwykle istotne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków oraz uniknięcia potencjalnych problemów i awarii w przyszłości. Niestety, podczas budowy instalacji kanalizacyjnej można popełnić szereg błędów, które mogą prowadzić do trudności z odpływem ścieków, wycieków, a nawet poważniejszych uszkodzeń strukturalnych.

W tym artykule przyjrzymy się najczęstszym błędom, które mogą pojawić się podczas budowy instalacji kanalizacyjnej w domu. Przeanalizujemy, jakie czynniki mogą przyczynić się do tych błędów i jak ich uniknąć. Poznanie tych problemów pomoże właścicielom domów, inżynierom, a także wykonawcom uniknąć potencjalnych trudności i zagwarantować poprawne działanie instalacji kanalizacyjnej na długie lata.

Niezwłoczne rozpoznanie i naprawa błędów podczas budowy instalacji kanalizacyjnej jest kluczowym krokiem w zapewnieniu solidnej i niezawodnej infrastruktury sanitarno-kanalizacyjnej w domu. Przejdźmy więc teraz do identyfikacji tych błędów i sposobów, jak ich uniknąć, aby osiągnąć optymalne efekty podczas budowy instalacji kanalizacyjnej w naszych domach.

Instalacja kanalizacyjna – jakie błędy popełniane są najczęściej podczas jej budowy?

Przygotowaliśmy listę 20 najpoważniejszych błędów, które mogą zdarzyć się podczas budowy kanalizacji. Dobry fachowiec powinien doskonale o nich wiedzieć. Dla inwestora może to być z kolei lista kontrolna do odbioru wykonanej usługi.

 1. Niewłaściwe spadki.
 2. Nieodpowiednie użycie materiałów.
 3. Niewłaściwe połączenia.
 4. Zbyt mała średnica rur.
 5. Niewłaściwe umiejscowienie przepustów.
 6. Brak odpowiedniej wentylacji.
 7. Niewłaściwe odwodnienie podłogi.
 8. Niewłaściwe izolowanie dźwięków.
 9. Nieprawidłowe położenie i mocowanie rur.
 10. Brak przepisowych złączek i elementów bezpieczeństwa.
 11. Niewłaściwie wykonane połączenia elektrooporowe.
 12. Brak lub niewłaściwa izolacja termiczna rur kanalizacyjnych.
 13. Niewłaściwe ustawienie lub brak syfonów pod umywalkami, wannami i prysznicami.
 14. Zbyt mała liczba lub niewłaściwie umieszczone kratki odpływowe w podłogach.
 15. Niewłaściwie zaprojektowane lub niewłaściwie umieszczone studzienki rewizyjne.
 16. Niewłaściwie zaprojektowane skrzyżowania i rozgałęzienia rur kanalizacyjnych.
 17. Nieprawidłowe wykorzystanie odpływów podłogowych, np. nieodpowiednie ich umieszczenie w stosunku do innych elementów instalacji.
 18. Niewłaściwie zaprojektowane i zainstalowane systemy odwodnienia dachów, które mogą wpływać na instalację kanalizacyjną.
 19. Niewłaściwie zainstalowane lub uszkodzone elementy pomp i podnośników kanalizacyjnych.
 20. Brak przepisowych zabezpieczeń przeciwwstecznych, takich jak zawory zwrotne, przy podłączeniach do sieci kanalizacyjnej.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej niektórym z tych błędów.

Brak lub niewłaściwe spadki w instalacji kanalizacyjnej

Wykonanie niewłaściwych spadków w instalacji kanalizacyjnej oznacza, że rury kanalizacyjne nie są odpowiednio ułożone z wymaganym nachyleniem lub nie ma wystarczającego spadku, aby umożliwić swobodny przepływ ścieków w kierunku punktu odpływu. Może to mieć kilka negatywnych konsekwencji:

#1 Zatory i trudności w odpływie: Niewłaściwe spadki utrudniają prawidłowy odpływ ścieków, co może prowadzić do powstawania zatorów. Może to skutkować zalewaniem rur i powstawaniem nieprzyjemnych zapachów w domu.

#2 Powstawanie osadów i nagromadzenie odpadów: Brak odpowiednich spadków powoduje, że ścieki nie są skutecznie spłukiwane z rur, co prowadzi do powstawania osadów i nagromadzenia odpadów. To z kolei może prowadzić do blokowania rur i pogorszenia ogólnej wydajności systemu kanalizacyjnego.

#3 Wycieki i zalania: Jeśli spadki są niewłaściwe, może dochodzić do wycieków w miejscach połączeń rur lub innych słabych punktach instalacji. Mogą wystąpić także zalania pomieszczeń, zwłaszcza w przypadku większych ilości ścieków, które nie mogą swobodnie odpłynąć.

#4 Uszkodzenia strukturalne: Jeśli ścieki nie są odpowiednio odprowadzane, mogą doprowadzić do podmycia fundamentów budynku lub przemieszczenia się gruntu. To z kolei może prowadzić do uszkodzeń strukturalnych budynku, takich jak pęknięcia w ścianach czy osiadanie konstrukcji.

Dlatego kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie i wykonanie spadków w instalacji kanalizacyjnej. Powinny być one dostosowane do lokalnych przepisów i norm, zapewniając prawidłowy odpływ ścieków oraz minimalizując ryzyko powstawania zatorów i wycieków. Regularna kontrola i konserwacja instalacji kanalizacyjnej są również ważne, aby wczesnym etapie wykrywać ewentualne problemy związane ze spadkami i podejmować odpowiednie działania naprawcze.

Z czym wiąże się zbyt mała średnica rur w instalacji kanalizacyjnej

Zbyt mała średnica rur w instalacji kanalizacyjnej oznacza, że rury użyte do odprowadzania ścieków są mniejsze niż wymagane lub niż potrzebne do prawidłowego przepływu ścieków. To może prowadzić do kilku potencjalnych konsekwencji:

#1 Ograniczony przepływ: Zbyt mała średnica rur ogranicza przepustowość systemu kanalizacyjnego, co oznacza, że nie jest w stanie obsłużyć pełnej ilości ścieków generowanych przez dom. To prowadzi do przeciążeń i trudności w odpływie, powodując zatory i stagnację ścieków.

#2 Wzrost ciśnienia: Kiedy ścieki napotykają zbyt małą średnicę rur, wzrasta ciśnienie w systemie kanalizacyjnym. To może prowadzić do wycieków, uszkodzeń połączeń i potencjalnie poważniejszych awarii, takich jak pęknięcia rur.

#3 Zwiększone ryzyko blokad: Zmniejszona przepustowość spowodowana zbyt małą średnicą rur zwiększa ryzyko powstawania zatorów. Ścieki mogą gromadzić się w rurach, tworząc osady i zatory, które utrudniają swobodny przepływ.

#4 Powstawanie nieprzyjemnych zapachów: Jeśli ścieki nie mogą swobodnie przepływać przez rury z powodu zbyt małej średnicy, mogą zalegać w systemie kanalizacyjnym, powodując nieprzyjemne zapachy, które mogą przenikać do wnętrza budynku.

#5 Trudności w konserwacji i czyszczeniu: Zbyt mała średnica rur utrudnia dostęp do wewnątrz systemu kanalizacyjnego w celu przeprowadzenia konserwacji i czyszczenia. Może to prowadzić do nagromadzenia osadów, które wymagają specjalistycznego sprzętu lub trudnych technik usuwania.

Dlatego istotne jest odpowiednie dobranie średnicy rur w instalacji kanalizacyjnej, uwzględniając przepływ generowany przez dom. Projektanci i wykonawcy powinni przestrzegać odpowiednich norm i przepisów dotyczących średnicy rur, aby zapewnić prawidłowy przepływ ścieków oraz minimalizować ryzyko zatorów, wycieków i innych problemów związanych z nieodpowiednią średnicą rur.

Dlaczego instalacja kanalizacyjna musi mieć wentylację?

Instalacja kanalizacyjna w domu powinna być wyposażona w wentylację, ponieważ pełni ona kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego. Oto dlaczego wentylacja jest istotna i jakie mogą być konsekwencje jej braku:

#1 Usuwanie nieprzyjemnych zapachów: Wentylacja w instalacji kanalizacyjnej pomaga usuwać nieprzyjemne zapachy, które mogą pochodzić z odprowadzanych ścieków. Poprzez zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza, wentylacja eliminuje nieprzyjemne zapachy i chroni mieszkańców przed niekomfortowymi warunkami.

#2 Zapobieganie nagromadzeniu gazów toksycznych: W instalacji kanalizacyjnej może występować obecność gazów toksycznych, takich jak siarkowodór czy metan. Wentylacja umożliwia usuwanie tych gazów na zewnątrz budynku, minimalizując ryzyko ich nagromadzenia i potencjalnego wystąpienia zagrożeń dla zdrowia.

#3 Redukcja wilgoci: Odprowadzane ścieki zawierają wilgoć, która może kondensować się w rurach i powodować wilgoć w pomieszczeniach. Wentylacja pozwala na usuwanie wilgoci, zapobiegając powstawaniu pleśni i grzybów oraz utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgotności w budynku.

#4 Zapewnienie prawidłowego ciśnienia w systemie: Wentylacja umożliwia równoważenie ciśnień w instalacji kanalizacyjnej. Bez odpowiedniej wentylacji, mogłoby dojść do tworzenia się nadciśnienia lub podciśnienia w rurach, co mogłoby prowadzić do wycieków, uszkodzeń rur lub utrudnionego odpływu ścieków.

Brak odpowiedniej wentylacji w instalacji kanalizacyjnej może mieć poważne konsekwencje, takie jak:

 • Nagromadzenie nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach, co wpływa na komfort i jakość życia mieszkańców.
 • Ryzyko wystąpienia toksycznych gazów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Zwiększone ryzyko kondensacji wilgoci i powstawania pleśni, co wpływa na jakość powietrza w pomieszczeniach i może prowadzić do problemów zdrowotnych.
 • Możliwość powstawania problemów z ciśnieniem w instalacji kanalizacyjnej, takich jak wycieki, uszkodzenia rur i trudności w odpływie ścieków.

Brak syfonu lub jego nieprawidłowe ustawienie

Syfony odgrywają istotną rolę w instalacji kanalizacyjnej domu, a ich prawidłowe ustawienie ma duże znaczenie dla zapewnienia poprawnego działania systemu. Oto dlaczego syfony są ważne i jakie konsekwencje mogą wyniknąć z ich zignorowania:

#1 Zapobieganie powrotowi nieprzyjemnych zapachów: Syfony są zaprojektowane w taki sposób, aby tworzyć zamkniętą przegrodę w rurach kanalizacyjnych. Ta przegroda zatrzymuje nieprzyjemne zapachy pochodzące z kanalizacji, uniemożliwiając im przedostanie się do pomieszczeń. Prawidłowe ustawienie syfonów gwarantuje, że działają one efektywnie i chronią mieszkańców przed nieprzyjemnymi woniami.

#2 Zapobieganie przedostawaniu się gazu z kanalizacji: Syfony działają również jako bariera, która uniemożliwia przedostawanie się gazów kanalizacyjnych do wnętrza budynku. Gazy te mogą być toksyczne i szkodliwe dla zdrowia, dlatego ważne jest, aby syfony były odpowiednio ustawione i szczelne, aby zapobiec przedostawaniu się tych gazów do pomieszczeń mieszkalnych.

#3 Ochrona przed wyciekami: Syfony mogą również pełnić rolę ochronną, ponieważ w przypadku wycieku wody lub ścieków, ich przegroda w syfonie zapobiega przedostawaniu się tych substancji na zewnątrz i zalewaniu pomieszczeń. Prawidłowe ustawienie syfonów minimalizuje ryzyko wycieków i uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym położeniem syfonów.

Ignorowanie syfonów lub nieprawidłowe ustawienie może mieć następujące konsekwencje:

 • Powrót nieprzyjemnych zapachów: Jeśli syfony są niewłaściwie ustawione lub zignorowane, nie będą w stanie skutecznie zatrzymywać zapachów kanalizacyjnych, co może prowadzić do nieprzyjemnej atmosfery w pomieszczeniach mieszkalnych.
 • Ryzyko przedostawania się toksycznych gazów: Brak lub niewłaściwe ustawienie syfonów może umożliwić przedostawanie się toksycznych gazów kanalizacyjnych do pomieszczeń, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
 • Potencjalne zalanie pomieszczeń: Jeśli syfony nie są poprawnie ustawione, w przypadku wycieku wody lub ścieków istnieje ryzyko zalania pomieszczeń i uszkodzenia materiałów budowlanych.

Błędny montaż odpływu liniowego w podłodze

Już praktycznie w każdym prysznicu zamiast brodzika montowany jest tzw. odpływ liniowy. Niestety wciąż bardzo często robione jest to źle, przez co woda leje się po całej łazience, powodując straty i uszkodzenia.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu takiego odpływu?

Aby prawidłowo ustawić odpływ podłogowy w instalacji kanalizacyjnej, należy przestrzegać kilku istotnych zasad:

#1 Dokładne pomiarowanie: Przed instalacją odpływu podłogowego należy dokładnie zmierzyć jego umiejscowienie w pomieszczeniu, aby zapewnić właściwe ustawienie i dopasowanie.

#2 Odpowiednie nachylenie: Odpływ podłogowy powinien być umieszczony w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie nachylenie rur kanalizacyjnych. Nachylenie powinno być zaplanowane tak, aby umożliwić swobodny przepływ ścieków w kierunku głównego systemu kanalizacyjnego.

#3 Zabezpieczenie przed cofaniem się ścieków: Odpływ podłogowy powinien być wyposażony w odpowiedni system zabezpieczający przed cofaniem się ścieków. Może to obejmować zainstalowanie zaworu zwrotnego lub zaworu przeciwwskazującego, który uniemożliwia powrót ścieków do pomieszczenia.

#4 Szczelność: Podczas instalacji odpływu podłogowego należy zadbać o prawidłowe uszczelnienie, aby zapobiec wyciekom wody i ścieków. Odpowiednie zastosowanie uszczelek lub materiałów uszczelniających jest kluczowe.

#5 Dostęp do odpływu: Upewnij się, że dostęp do odpływu podłogowego jest łatwy i nieograniczony. To ułatwi konserwację i czyszczenie systemu kanalizacyjnego.

Podsumowanie

Dlaczego instalacja kanalizacyjna jest tak ważna i trzeba mówić o błędach w jej wykonaniu? Dlatego, że trzeba to zrobić na etapie budowy. Później lokalizowanie usterek i naprawa jest bardzo utrudnione. Może wiązać się z kuciem płytek i potrzebą wykonania ogromnych otworów w ścianach i podłogach, a później ich odbudową.

Bardzo ważne jest więc poświęcenie szczególnej uwagi tej instalacji. Warto też w tym czasie szczególnie wykorzystywać swojego kierownika budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *